Polityka prywatności

Administrator danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na portalu (zwanym dalej portalem) jest operator Serwisu MTG S.A. z siedzibą pod adresem ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk zwany dalej Administratorem.

Cel przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane na portalu  gromadzone są wyłącznie w celach niezbędnych do zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji usługi dostępu do portalu oraz organizacji forum.

Polityka prywatności
Administrator Danych przetwarzanych na portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego są zastrzeżone. Żadna cześć serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody administratora.

Warunki techniczne przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników portalu są przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997arz roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833. z późniejszymi zmianami ). Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem umożliwienia spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub za zgodą osoby której dane dotyczą. Administrator może powierzyć dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom na warunkach określonych w ustawie.
 
Usuwanie i modyfikacja danych
Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia zgromadzonych przez administratora  na portalu. Na wniosek użytkownika administrator zobowiązany jest usunąć dane.
Prośbę o usunięcie danych należy kierować na adres administratora.

Pliki cookies

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe ("cookies") na dysku komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu w szczególności tych części które wymagają autoryzacji.
Zawartość plików cookies  generowanych przez portal nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Warto pamiętać:
* po każdorazowym odejściu od komputera lub opuszczeniu naszej witryny kliknij na link "wyloguj"
* nikomu nie udostępniaj loginu i hasła do Twojego konta
Administrator nigdy nie zwraca się do Użytkowników portalu o udostępnienie nam loginu lub hasła.